Anh chị em thân yêu!

Mùa xuân 2022 đã đến với chúng ta!

Mặc dù tình hình thế giới đầy khó khăn, nhưng Chúa đã phán:
“Hãy cứ vững long, ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16,33). Chúa Jesus phục sinh là sự chiến thắng của mọi chiến thắng!

Kinh Thánh bày tỏ: Nếu bạn là con cái Chúa thì bạn thuộc về dòng dõi Đấng Christ (Êsai 53:10), và bạn sẽ sống lại! Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một thể ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại! (1.Côr 15,22). Có sức mạnh lớn trong bạn, đó là sức mạnh phục sinh! Sức mạnh đó thắng hơn bệnh tật (corona…), thắng hơn sợ hãi (chiến tranh) …thắng hơn sự chết! Lời Chúa phán „Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống“ (Giăng 14,19). Chúng ta sẽ sống lại và sống đời đời!

Trong niềm tin, trong sức mạnh đó, mời anh chị em ghi danh tham dự Trại Phục Sinh 2022 tại đền thờ ‘’Bết-Ên’’ – TRAH. Đây là nơi Chúa đã chọn cho chúng ta. Chúa dạy chúng ta cần phải trình diện Chúa mỗi năm ba lần, để được ở trong sự bảo vệ, ban phước của Chúa (Xuất 34,24).
Hẹn gặp lại anh chị em!

TRAH ngày 20.3.2022
Người Chăn VNTG
Lê văn Dinh

Chương trình

Dang Hiến

Trong cơ hội “Cung hiến đền thờ”  – Với tấm lòng “Cung kính hiến dâng”  – Vì  tương lai Hội Thánh – Vì dòng dõi- Thế hệ trẻ  VNTG,  cùng chung trách nhiệm – trả lại tiền vay ngân hàng…, anh chị em hãy cầu nguyện và quyết định làm “điều mình có thể làm được cho Chúa”.

„Người đã làm điều mình có thể làm được“ (Mác 14:8)

Xin Chúa cho cả VNTG sẽ dâng hiến trong ngày phước hạnh nầy: Người lớn, thanh niên, thiếu nhi cũng đều dự phần. Cha mẹ nên giải thích cho các cháu (nói cho các cháu biết, HT-TH 1000 là của Chúa dành cho các cháu!) và giúp cho các cháu thực hiện việc dâng hiến nầy!

Tại TRAH mọi người sẽ đi lên dâng hiến và tôn vinh Chúa, trong khi đó, các nơi khác đang tham dự trực-tuyến,  cũng sẽ  thực hiện như vậy!

Nguyện Chúa ban phước lớn trên VNTG qua việc dâng hiến nầy!

Chúng ta sẽ có nhiều cách Dâng Hiến ở trong kỳ Trại Phục Sinh này!


  1. Paypal:

Những người nào muốn dâng hiến qua Tài Khoản Paypal, thi dâng hiến vào địa chỉ như sau: danghien@vntg.org
Ghi vào: Tên của mình và dâng hiến vào quỹ nào (Quỹ Trại Phục Sinh hoặc là Quỹ Dự Án)


  1. Chuyển tiền vào Tài Khoản ngân hàng

    Dâng Hiến Trại Phục Sinh chuyển vào Tài Khoản Tổng Hội:

Tên nhà Bank: Spar und Kreditbank Witten
Tên người Tài Khoản: ev.Vietnam Mission e.V.
IBAN: DE56 4526 0475 0002 9209 00
BIC: GENODEM1BFG  

Ghi chú vào: Tên của mình và Dâng hiến mục đích Trại Phục Sinh 2022

Dâng Hiến Đền thờ Bết-Ên chuyển vào Tài Khoản Dự Án:

Tên nhà Bank: Spar und Kreditbank Witten
Tên người Tài Khoản: ev.Vietnam Mission e.V.
IBAN: DE35 4526 0475 0015 1458 00
BIC: GENODEM1BFG  

Ghi chú vào: Tên của mình và Dâng hiên mục đích Trại Phục Sinh – Nhà Bêt Ên


  1. Đưa cho Thủ Quỹ Hội Thánh Địa Phương

Số tiền mỗi người Dâng Hiến để ra 2 phong bì, rồi ngay Chủ nhật đưa cho nguoi Thu Quỹ của Hội Thánh Địa Phương mình.
Trách nhiệm của Hội Thánh địa Phương sẽ giao lại lên Tổng Hội.


Về việc „Thu nhận Hộp tiết kiệm Dâng hiến cho HTTH“ như sau:
Hộp Dâng hiến cho Nhà Bết-Ên
Xin mọi người chuẩn bị  đưa  Hộp Dâng Hiến cho nhà Bết-Ên cho TL/NC của Hội Thánh mình, để TL/NC đưa đến Trại Phục Sinh và giao lại cho Thũ Quỹ của Tổng Hội.

Top